Jedną z dziedzin, w jakiej specjalizuje się adwokat Maria Mehl z Opola, sprawy spadkowe. Często wiążą się z problemami, których podłożem są negatywne emocje i spory rodzinne wywołane połączeniem spraw finansowych i uczuć rodzinnych. Śmierć osoby bliskiej jest często traumatycznym zdarzeniem, które uniemożliwia bądź też utrudnia racjonalne działanie i podejmowanie decyzji dotyczącej nabycia spadku po zmarłym. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami kodeksu cywilnego podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku możliwe jest w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jest to stosunkowo krótki czas, którego upływ, w przypadku braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co nie zawsze może być zgodne z naszą rzeczywistą wolą.

Adwokat Maria Mehl zapewnia Klientom z Opola kompleksową pomoc w sprawach związanych z dziedziczeniem ustawowym, z testamentu, zrzeczeniem się spadku, sprawach o zachowek lub tych związanych z wydziedziczeniem.

Adwokat Maria Mehl świadczy porady prawne w sprawach spadkowych, a także pomaga w sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach spadkowych.

Adwokat Maria Mehl reprezentuje Klientów we wszystkich sprawach w zakresie m.in.:

§ stwierdzenia nabycia spadku (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (nabycie spadku) na podstawie testamentu/ustawy, wniosek o uzupełnienie stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, wyjawienie przedmiotów spadku, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza/wprost),

§ przyjęcia lub odrzucenia spadku (w tym również uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (cofnięcie przyjęcia spadku), zabezpieczenie spadku),

§ zachowku (pozew o zachowek przeciwko spadkobiercy, pozew o zachowek przeciwko obdarowanemu, wydziedziczenie (pozbawienie prawa do zachowku)),

§ niegodności dziedziczenia (uznanie spadkobiercy za niegodnego (niegodność dziedziczenia)),

§ działu spadku,

§ darowizn dokonanych przez spadkodawcę,

§ zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,

§ wykonania zapisu lub polecenia (zobowiązanie do wykonania zapisu/polecenia),

§ zapisu windykacyjnego,

§ ustanowienie kuratora spadku

Adwokat może przejąć sprawy spadkowe na każdym ich etapie. Decydując się na spotkanie w kancelarii w Opolu, powinno się zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą przydać się podczas prowadzonego postępowania sądowego.