Znaczną część prowadzonych spraw przez adwokat Marię Mehl z Opola stanowią sprawy karne. Jest to dziedzina prawa, w której fachowa pomoc profesjonalnego pełnomocnika lub obrońcy niezbędna jest od samego początku.

Adwokat Maria Mehl świadczy usługi z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania. W przypadku spraw karnych pomoc adwokata może okazać się niezbędna już na etapie postępowania przygotowawczego, m.in. od chwili zatrzymania przez Policję, CBŚP, Prokuraturę lub Straż Graniczną lub postawienia podejrzanemu zarzutów karnych. Kluczowa jest również pomoc adwokata w sytuacji, w której zastosowano środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Ważne jest, aby zatrzymany bądź podejrzany miał zapewniony kontakt z adwokatem od samego początku celem ustalenia linii obrony oraz sposobu i rodzaju możliwej pomocy w toczącej się sprawie karnej.

Sprawy karne – pomoc doświadczonego adwokata na każdym etapie postępowania

Niezależnie od tego, czy jest to tymczasowe aresztowanie, areszt, postępowanie karne czy postawienie zarzutów karnych, rozprawa karna w Sądzie, apelacja karna lub postępowanie karne wykonawcze – adwokat powinien być przy naszym boku i zapewniać nam fachową pomoc prawną.

Adwokat Maria Mehl w sprawach karnych udziela również porad prawnych, a także szeroko pojętej analizy materiału dowodowego i wykładni przepisów. Dokładne zbadanie sprawy pozwala na przygotowanie skutecznej linii obrony, a obecność obrońcy pozwala na przedstawienie wszystkich okoliczności przemawiających na korzyść podejrzanego/oskarżonego. W przypadku uzyskania niekorzystnego wyroku adwokat Maria Mehl sporządza apelację karną na korzyść Klienta.

Adwokat Maria Mehl świadczy chętnie pomoc prawną nie tylko na terenie Opolszczyzny (Opole), ale również we wszystkich sądach w całej Polsce.

Sprawy karne to m.in.:

– obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych

– obrona w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe

– reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym

– sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary

– pomoc pokrzywdzonym występując w roli ich pełnomocnika; wszczynanie postępowania poprzez składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia

Obrona oskarżonego/podejrzanego przez adwokata specjalizującego się w sprawach karnych może dotyczyć:

– przesłuchanie na policji / w prokuraturze

– tymczasowe aresztowanie

– wgląd w akta sprawy karnej / uzyskanie kopii i zdjęć akt sprawy

– wizyta w areszcie śledczym / zakładzie karnym/ (wizyta w więzieniu)

– przesłuchanie podejrzanego / oskarżonego

– przesłuchanie świadka

– wniosek dowodowy w postępowaniu karnym

– udział w rozprawie karnej

– dobrowolne poddanie się karze (skazanie bez rozprawy) art. 335 KPK – ustalenie warunków z prokuratorem, wizyta w prokuraturze

– warunkowe umorzenie postępowania karnego

– warunkowe zawieszenie kary/środka karnego

– umorzenie sprawy karnej

– apelacja w sprawie karnej

– skarga kasacyjna w sprawie karnej

– przedterminowe warunkowe zwolnienie

– przerwa w karze pozbawienia wolności

– odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/aresztowanie/skazanie

– wniosek o ułaskawienie

– wznowienie sprawy karnej

– przedawnienie sprawy karnej

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

– pełnomocnik pokrzywdzonego

– prywatny akt oskarżenia

– subsydiarny akt oskarżenia

– naprawienie szkody w postępowaniu karnym

– odszkodowanie w sprawie karnej

– mediacja/ugoda w sprawie karnej

Najczęściej prowadzone przez adwokat Marię Mehl sprawy karne to:

§ jazda po pijanemu/ pod wpływem alkoholu / środka odurzającego / narkotyków – art. 178 a k.k.

§ posiadanie narkotyków

§ bójka / pobicie- art. 158 k.k.

§ narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – art. 160 k.k.

§ czyn chuligański

§ uszczerbek na zdrowiu

§ wypadek samochodowy / katastrofa

§ stalking (uporczywe nękanie)

§ znęcanie się – art. 207 k.k.

§ zniesławienie – art. 212 k.k.

§ zniewaga – art. 216 k.k.

§ groźba karalna (grożenie) – art. 190 k.k.

§ napaść na funkcjonariusza / naruszenie nietykalności cielesnej

§ fałszerstwo dokumentu

§ fałszywe zeznania (składanie fałszywych zeznań w sądzie/na prokuraturze/na policji) – art. 233 k.k.

§ fałszywe oskarżenie – art. 234 k.k.

§ fałszywe zawiadomienie o przestępstwie – art. 238 k.k.

§ kradzież/ włamanie/ rozbój/ wymuszenie rozbójnicze – art. 278 k.k., art. 284 k.k., art. 280 k.k.

§ oszustwo / oszustwo komputerowe / oszustwo kredytowe – art. 286 k.k., art. 287 k.k., art. 297 k.k.

§ bezprawne uzyskanie/pozyskanie informacji – art. 267 k.k.

§ paserstwo – art. 291 k.k., art. 292 k.k.

§ łapownictwo (płatna protekcja) – art. 230 a k.k.

§ zanieczyszczanie środowiska – art. 181 k.k.

§ wyłudzenie odszkodowania- art. 298 k.k.

§ uchylanie się od alimentów (dłużnik alimentacyjny/niepłacenie alimentów) – art. 209 k.k.

Prowadzone przez adwokata sprawy karne dla klientów m.in. z Opola dotyczą różnych zagadnień. W ramach każdego problemu zachowuje pełną dyskrecję i na bieżąco informuje mocodawców, na jakim etapie jest postępowanie.