Wpływ świadczenia 800+ na alimenty Czy 800 plus i alimenty wpływają na siebie nawzajem i czy obecność tego wsparcia decyduje o wysokości obowiązku alimentacyjnego rodziców? Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) dotychczas znane jako tzw. 500+, Rodzina 500 plus,…